Przedmioty o nieznanym stanie technicznym

Jeśli sprzedajesz przedmiot o niemożliwym do stwierdzenia stanie sprawności technicznej, powinienś opisać go jako "uszkodzony" i umieścić we właściwej kategorii. Tam gdzie jest to możliwe, powinny znaleźć się w kategorii "Uszkodzone". Jeśli nie jesteś pewnien czy oferowany przedmiot jest w pełni sprawny, zawsze warto go sprawdzić.