Sprzedaż baterii i akumulatorów - obowiązki sprzedającego

Jesteś przedsiębiorcą sprzedającym baterie i akumulatory? Pamiętaj o przestrzeganiu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. nr 79, poz. 666 wraz ze zm.).

Jakich towarów dotyczy ustawa?
Baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych.

Jakie obowiązki nakłada na mnie wspomniana ustawa?

  1. masz obowiązek przyjęcia od kupującego zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych samochodowych oraz przemysłowych;
  2. w widocznym miejscu, w opisie transakcji, powinieneś umieścić informacje o:
    • warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i akumulatorów oraz o możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej (wraz ze wskazaniem stawki  opłaty depozytowej),
    • punktach zbierania zużytych baterii i akumulatorów, zorganizowanych przez wprowadzającego baterie lub akumulatory, którego baterie lub akumulatory sprzedajesz.


W których miejscach ustawy znajdę przepisy dotyczące mojej działalności?
Obowiązki sprzedawcy detalicznego baterii kwasowo-ołowiowych wskazane zostały w art. 53, a regulacje dotyczące opłaty depozytowej w art. 54 i nast. wspomnianej wyżej ustawy.