Jak przebiegają kwalifikacje do Standardu Allegro?

Kwalifikacje do Standardu Allegro odbywają się automatycznie co miesiąc:

  • Dane do Standardu Allegro pochodzą z 2 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym odbywa się kwalifikacja.
  • Powyższe dane w tabeli Standardu Allegro ostatecznie zaktualizują się 7. dnia miesiąca, w którym odbywa się kwalifikacja. Oznacza to, że jeśli nie spełnisz wymaganych kryteriów, ale między 1. a 7. dniem porozumiesz się z kupującym i postanowicie usunąć ocenę typu nie polecam (wystawioną poprzedniego miesiąca), uwzględnimy to aktualizując dane 7. dnia nowego miesiąca kwalifikacyjnego. Dzięki temu będziesz mieć nadal szansę przystąpić do Standardu Allegro. Zaktualizowane dane sprawdzisz na swoim koncie 8. dnia.
  • Do udziału w Standardzie Allegro sprzedający są zapraszani 10. dnia każdego miesiąca.

Przykładowo: Jeśli 7 sierpnia Twoje dane z czerwca i lipca będą spełniać kryteria Standardu Allegro, 10 sierpnia zaprosimy Cię do wzięcia w nim udziału.

Co miesiąc będziemy sprawdzać, czy aktualni uczestnicy Standardu Allegro w dalszym ciągu spełniają jego kryteria. W przypadku negatywnej weryfikacji dalsze uczestnictwo konta w Standardzie zostanie anulowane.

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy kwalifikujesz się do Standardu Allegro przejdź do zakładki: Moja sprzedaż > Usługi dla Sprzedających > Standard Allegro.

W widoku tej zakładki widoczne są bieżące dane do najbliższej kwalifikacji. Jeżeli chcesz sprawdzić dane brane pod uwagę w kwalifikacji minionej wybierz „Dane z poprzedniej kwalifikacji”.

sa.png


Masz pytanie?  Napisz do nas