Jakie są kryteria udziału w Standardzie Allegro?

W Standardzie Allegro mogą wziąć udział sprzedawcy wyróżniający się wzorową obsługą klientów. Nie trzeba składać wniosków w tej sprawie. Każdy sprzedawca, który spełni kryteria z poniższej tabeli, zostanie automatycznie zakwalifikowany do programu.

KryteriumWarunki uczestnictwa
Konto FirmaTak
Liczba ocen sprzedażyCo najmniej 100 ocen sprzedaży, w tym minimum 20 ocen otrzymanych w ostatnich 2 miesiącach*
Minimalna średnia wartość poszczególnych ocen z ostatnich 2 miesięcy
  • Czas realizacji zamówienia: 4,950**
  • Koszt wysyłki: 4,950
  • Zgodność przedmiotu z opisem: 4,950
  • Kontakt ze sprzedającym: 4,950

Liczba ostrzeżeń od serwisu w sprawie naruszeń w Wiadomości dla kupującegoBrak w ciągu ostatnich 2 miesięcy
Liczba ostrzeżeń w ciągu ostatnich dwóch miesięcy za naruszenie artykułu 13.3 oraz punktów 4 i 8 Załącznika nr 2 do Regulaminu AllegroBrak w ciągu ostatnich 2 miesięcy
Ostrzeżenia z powodu naruszenia zapisów wyrażonych w artykule 2 Załącznika nr 2 do Regulaminu Allegro ***Brak w ciągu ostatnich 2 miesięcy
Blokady konta z powodu niewywiązywania się z transakcji****Brak w ciągu ostatnich 2 miesięcy
Liczba sporów/ dyskusji zakończonych jako nierozwiązaneMaksymalnie 2 w ostatnich 2 miesiącach

*Dotyczy ocen z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym odbywa się kwalifikacja (10 dzień każdego miesiąca), np. dla kwalifikacji z 10 listopada liczą się oceny z września i października.
**Oceny niższe niż 4 wliczymy do tej średniej tylko wtedy, gdy Kupujący zaznaczy powód Dostawa przedmiotu trwała długo z winy Sprzedającego.
*** punkt ten będzie obowiązywać od 1 lutego 2017 roku
**** punkt ten od 9 lutego 2017 roku będzie miał następującą treść: „Brak zawieszenia Konta z powodu naruszenia zapisów Regulaminu Allegro - w ciągu ostatnich 2 miesięcy"

Konsekwencją naruszeń w Wiadomości do Kupującego, a także naruszeń Regulaminu Standardu Allegro (punkty 4 i 9 Artykułu 1.) oraz Artykułu 2 Załącznika nr 2 do Regulaminu Allegro) jest otrzymanie upomnienia.
W przypadku, gdy wskazane naruszenie nie zostanie wyeliminowane, Grupa Allegro może przyznać ostrzeżenie, co skutkuje odebraniem Standardu Allegro.

Aby sprawdzić czy spełniasz warunki Standardu Allegro, przejdź do zakładki: Moja sprzedaż > Usługi dla Sprzedających > Standard Allegro: Kryteria.