Czy sprzedający ma obowiązek udzielenia gwarancji na towar, który kupiłem?

Nie. Gwarancja nie jest obowiązkowa – sprzedający udziela jej dobrowolnie. Warunki gwarancji są ściśle określane przez gwaranta.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.