Czy muszę informować sprzedającego, że chcę odstąpić od umowy i zwrócić towar?

Tak, tym niemniej ustawa nie wymaga formy pisemnej, a więc sprzedający powinien zaakceptować również Twoje oświadczenie przesłane w innej formie np. poprzez e-mail. Oświadczenie musisz złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotu.