Dodatkowe dokumenty

W uzasadnionych przypadkach Allegro może zwrócić się do Ciebie z prośbą o przedstawienie dodatkowych dokumentów.

Jeśli nie można wykluczyć, że towar uległ zniszczeniu lub został zagubiony z winy przewoźnika, możemy poprosić Cię o przedstawienie dokumentu zawierającego wynik reklamacji na Poczcie. Pamiętaj, że zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe (Dz. Ustaw nr 130 poz. 1188, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 X 2003 r., osobą upoważnioną do zgłoszenia reklamacji jest nadawca przesyłki, a w przypadku jej przyjęcia przez adresata - jej odbiorca. Po odbiorze przesyłki, która wygląda, jakby została naruszona w trakcie transportu, to Ty składasz reklamację na Poczcie. Do wniosku powinno być także dołączone opakowanie, w którym przesłano przedmiot.

W bardzo rzadkich przypadkach samo wszczęcie dochodzenia przez organy ścigania nie jest wystarczające do rozstrzygnięcia o winie sprzedającego. Wówczas możemy zwrócić się do Ciebie z prośbą o udokumentowanie, że sprzedającemu zostały postawione konkretne zarzuty w związku z daną ofertą, bądź o przedstawienie orzeczenia sądu w tej sprawie.