Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Jednym z warunków otrzymania pieniędzy z Programu Ochrony Kupujących jest zgłoszenie sprawy organom ścigania i otrzymanie pisemnego postanowienia o wszczęciu dochodzenia/śledztwa.

Pobierz wzór zawiadomienia

 • Zgłaszając sprawę Policji, szczegółowo opisz i udokumentuj całą sytuację. Przekaż komplet posiadanych informacji i dokumentów: numer oferty, login i dane sprzedającego (również teleadresowe), numer rachunku bankowego, na który została dokonana wpłata, dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za towar. Możesz dołączyć również wydruki treści korespondencji prowadzonej ze sprzedającym oraz wydruk strony przedmiotu czy otrzymanego od Allegro e-maila potwierdzającego zawarcie transakcji,  gdzie widoczne będą dane sprzedającego. Jeśli więcej osób zostało poszkodowanych, możesz przedstawić wydruk karty użytkownika z negatywnymi opiniami i/lub postów z forum poświęconego sprawie. Dzięki temu organy ścigania lepiej zorientują się w skali oszustwa.
 • Przygotuj się także na ewentualne wyjaśnienie ogólnych zasad funkcjonowania Allegro i Internetu.
 • Poinformuj Policję, że na jej wniosek Allegro udostępni jej wszelkie posiadane dane na temat osoby sprzedającej.

  Adres korespondencyjny Allegro:
  Grupa Allegro Sp. z o.o.
  Program Ochrony Kupujących
  ul. Grunwaldzka 182
  60-166 Poznań

  W terminie do 6 tygodni od złożenia zawiadomienia Policja/Prokuratura powinna zakończyć czynności sprawdzające i przesłać listownie postanowienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. W piśmie o wszczęciu znajdziesz numery sprawy: jednostki Policji nadają numery RSD (rejestr śledztw i dochodzeń), Prokuratury - numery Ds. Jeśli upływa termin złożenia formularza zgłoszeniowego, a Policja/Prokuratura nie przekazała dokumentów, napisz do nas.
 • Gdy otrzymasz pocztą postanowienie o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, możesz rozpocząć wypełnienie formularza POK, w którym podasz nazwę jednostki Policji lub Prokuratury i numer RSD/Ds. Jeśli policja odmówi wszczęcia postępowania, nie będziesz mógł skorzystać z Programu.

  Zebrane informacje przekażemy zainteresowanym funkcjonariuszom - pozwoli to zintensyfikować i skoordynować działania organów ścigania.