Co należy zrobić, aby otrzymać rekompensatę w ramach POK?

1. Złóż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Podstawowym warunkiem otrzymania środków z Programu Ochrony Kupujących jest złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (pobierz wzór zawiadomienia) i otrzymanie pisemnego postanowienia o wszczęciu dochodzenia/śledztwa. W terminie do 6 tygodni od złożenia zawiadomienia Policja/Prokuratura powinna zakończyć czynności sprawdzające - wówczas prześle Ci listownie postanowienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. W piśmie tym znajdziesz sygnaturę sprawy. Policja nadaje zazwyczaj numery RSD (rejestr śledztw i dochodzeń), Prokuratury - numery Ds.

2. Po otrzymaniu pisemnego postanowienia o wszczęciu dochodzenia/śledztwa wypełnij formularz na stronie Allegro.

W terminie 30-120 dni (czyli ok. 4 miesięcy) od dnia zakupu wypełnij formularz zgłoszeniowy w Allegro. Podaj w nim m.in. swoje dokładne dane osobowe oraz opisz szczegółowo przebieg zakupów. Po złożeniu wniosku jego status sprawdzisz w Moje Allegro > Moje zakupy > Centrum sporów: Program Ochrony Kupujących.

3. Allegro rozpatruje formularz i podejmuje decyzję o jego przyjęciu lub odrzuceniu.

Rozpatrując formularz, pracownik Allegro może skontaktować się z Tobą oraz ze sprzedającym w celu sprawdzenia autentyczności podanych informacji. O podjętej decyzji poinformujemy Cię w ciągu 30 dni roboczych od złożenia wniosku. Jeśli podejmiemy decyzję o wypłacie pieniędzy, wobec sprzedającego mogą zostać wyciągnięte konsekwencje.

4. Wyślij pocztą wydrukowany formularz i zestaw dokumentów.

Jeśli zaakceptujemy Twój wniosek, w ciągu 90 dni prześlij nam komplet dokumentów:

  • wydrukowany i podpisany formularz wraz z oświadczeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym (link do niego znajdziesz w powiadomieniu od serwisu),
  • wydrukowaną i podpisaną cesję wierzytelności (link do niej znajdziesz w powiadomieniu od serwisu),
  • oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dowodu wpłaty za przedmiot na konto sprzedającego (dowód nie będzie potrzebny, jeśli zapłaciłeś przez PayU),
  • kserokopię obu stron dowodu osobistego (po weryfikacji zostanie ona zniszczona),
  • kserokopię postanowienia o wszczęciu dochodzenia/śledztwa.

Dokumenty wyślij listem poleconym na adres:

Grupa Allegro Sp. z o.o.
Program Ochrony Kupujących
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań

W uzasadnionych przypadkach możemy Cię także poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów.

5. Allegro przyjmuje przesłane dokumenty.

Otrzymanie Twoich dokumentów potwierdzimy e-mailem. Jeśli komplet będzie niepełny, poprosimy Cię o jego uzupełnienie.
Rekompensata wpłynie na wskazany rachunek w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania kompletnych dokumentów i ich pozytywnej weryfikacji.

Masz pytanie?  Napisz do nas