Ile mam czasu na odesłanie towaru do sprzedającego?

Masz na to 14 dni kalendarzowych, licząc od momentu pisemnego powiadomienia sprzedającego o odstąpieniu od umowy.