Jakich przedmiotów nie można wystawiać na Allegro?

Na Allegro istnieje grupa towarów, których nie można oferować na sprzedaż (w żadnej formie: także dodawać gratis do innych produktów). Są też takie przedmioty, których wystawienie wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Zagadnienie to szczegółowo reguluje tzw. lista towarów zakazanych i dopuszczonych warunkowo, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Allegro.

Zgodnie z zapisami tego dokumentu przedmioty wystawiane na Allegro nie mogą:

  • naruszać w jakikolwiek sposób praw uzyskanych przez osoby trzecie, w tym praw do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia,
  • pochodzić z kradzieży lub być wprowadzone do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem,
  • nawoływać do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  • posłużyć do zniesławienia osoby lub grupy osób.

Na Allegro zabroniona jest także sprzedaż przedmiotów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi.

Przedmiot, który narusza powyższe zasady może zostać usunięty, a jeśli naruszenie jest poważne lub powtarza się, konto sprzedającego może zostać zawieszone.

Objaśnienia do poszczególnych pozycji z listy towarów zakazanych i dopuszczonych warunkowo:

Zapoznaj się też z naszą polityką dot. wystawiania i opisów ofert.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twój przedmiot może być wystawiony na Allegro (lub nie wiesz, jakie warunki musisz spełnić, by móc wystawić dany przedmiot), napisz do nas.