Jak zmienić dane do faktury?

Sprawdź w tabeli poniżej, jak to zrobić.

Faktury dla kont FirmaFaktury dla kont prywatnych
1. Dane do faktur zmienisz w zakładce Moje Allegro > Moje konto > Ustawienia: Dane konta Allegro
Pamiętaj, że modyfikacja danych w ustawieniach konta Allegro powoduje aktualizację danych do faktur. Przypomnienie to pojawi się w osobnym okienku, o ile zechcesz zmienić dane z któregokolwiek z pól. Kliknij "TAK". Załącz również skany dokumentów rejestrowych firmy.
1. Swoje dane zmienisz w zakładce Moje Allegro > Moje konto > Rachunki: Faktury.
2. Jeżeli chcesz otrzymywać faktury na inny adres niż podany na fakturze, w zakładce Moje Allegro > Moje konto > Rachunki: Fakturyw części adres korespondencyjny wpisz właściwe dane.2. Jeżeli chcesz otrzymywać faktury na inny adres, niż w ustawieniach konta, w zakładce Moje Allegro > Moje konto > Rachunki: Fakturyw części adres korespondencyjny wpisz właściwe dane.
3. Wpisane przez Ciebie dane zostaną zgłoszone do weryfikacji. Po zaakceptowaniu danych do faktur przez administratora otrzymasz potwierdzenie e-mail.3. Po zaakceptowaniu danych do faktur przez administratora otrzymasz powiadomienie e-mail.
 
Konta nie wolno przekazywać innej osobie bądź firmie (wyłączając sytuacje, w których następuje zbycie przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części). Pamiętaj, że podanie nowej firmy, na którą chcesz otrzymywać faktury, wymaga wyzerowania salda na koncie Allegro. Jeśli chcesz tylko skorygować dane teleadresowe, tak by były zgodne z ustawieniami konta na Allegro, zerowanie salda nie będzie wymagane.