Telefoniczne karty Prepaid

Na Allegro nie można sprzedawać zarejestrowanych telefonicznych kart prepaid. Ograniczenie to wynika z obowiązujących przepisów (Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych, zmieniającej Ustawę z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne) oraz celu, w jakim te zmiany zostały wprowadzone.

Zakaz nie obejmuje sprzedaży kart niezarejestrowanych.