Jak działa licytacja w Allegro?

Jeśli chcesz wziąć udział w licytacji i przebić ostatnio podaną kwotę kliknij przycisk Licytuj, wówczas cena zostanie podniesiona o kwotę postąpienia.

Nie musisz cały czas śledzić przebiegu licytacji. W polu Twoja oferta wpisz maksymalną kwotę, jaką jesteś gotowy zapłacić i kliknij Licytuj. Na następnej stronie potwierdź swoją ofertę klikając ponownie Licytuj. Jeśli pojawią się inni licytanci, system będzie automatycznie licytować za Ciebie (o kwoty postąpienia potrzebne do ich przebicia) do momentu osiągnięcia ustalonej przez Ciebie kwoty maksymalnej.

45e.jpg

Oferty licytantów znajdziesz w zakładce oferty kupna na stronie oferty.

Wysokość kwoty postąpienia może ulec zmianie, jeśli:

  • W licytacji ustalona została cena minimalna. Wówczas, jeśli kwota, którą wpiszesz do okna licytacji, jest równa bądź wyższa od ceny minimalnej, system automatycznie podniesie Twoją ofertę do poziomu ceny minimalnej.

Przykład: Aktualna cena w trwającej licytacji wynosi 5 zł, Twoja maksymalna oferta to 15 zł, a cena minimalna, którą ustawił sprzedający to 8 zł. W takiej sytuacji system automatycznie ustali Twoją ofertę na 8 zł, a informacja „Cena minimalna nie została osiągnięta” zniknie ze strony przedmiotu.
  • Twoja oferta przebije maksymalną kwotę podaną przez innego użytkownika. W takiej sytuacji wysokość ostatniej oferty tego licytującego podniesie się do zaoferowanej przez niego kwoty maksymalnej.

Przykład: Aktualna cena w trwającej licytacji wynosi 4,75 zł, Twoja maksymalna oferta to 15 zł, ale maksymalna cena, którą ustawił w licytacji inny kupujący to 8 zł. W takiej sytuacji system automatycznie podniesie Twoją ofertę do 8,50 zł.

Ważne: Jeśli po zakończeniu licytacji okaże się, że najwyższą kwotę zaoferowały dwie lub więcej osób, licytację wygrywa ta, która zalicytowała najwcześniej.

Zobacz także:

Wpisałem błędną maksymalną cenę licytacji. Czy mogę ją w trakcie licytacji zmienić?
Czy mogę się wycofać z licytacji?